FAQ

Často kladené otázky


– pred predajom nehnuteľnosti
zistite cenu Vašej nehnuteľnosti a predajte ju za maximum ! V tomto prípade je určenie ceny nehnuteľnosti zadarmo.
– pre notára – na účely dedičského konania
– vysporiadanie pri majetkových sporoch, rozvodoch
– na účtovné potreby pre firmy
– pre informatívne účely
– pre potreby poistenia nehnuteľnosti
– v prípade darovania nehnuteľnosti
– pre účely exekučného konania

1. DOHODNUTIE STRETNUTIA
Prostredníctvom telefonického dohovoru / kontaktného formulára si dohodneme stretnutie na danej nehnuteľnosti.
2. DODANIE PODKLADOV
Dodanie podkladov ako list vlastníctva, číslo listu vlastníctva, po podpísaní GDPR-súhlasu so spracovaním osobných údajov Vaše osobné údaje, ktoré budú predmetom určenia ceny nehnuteľnosti z titulu menovania objednávateľa, nahliadnutie do nadobúdacej zmluvy (zmluva, ktorou ste nehnuteľnosť nadobudli / kúpili, kúpna zmluva / zmluva o prevode vlastníctva, bola Vám darovaná – darovacia zmluva…), v prípade určenia ceny nehnuteľnosti pre notára, za účelom dedičského konania bude potrebné dodať kontaktné údaje na notára.
3. DODANIE
Osobné dodanie výstupu určenia ceny nehnuteľnosti vyhotovované štandardne v 2 origináloch.

Určenie ceny nehnuteľnosti vydávame z titulu činnosti realitnej kancelárie, v zmysle § 206 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,
toto určenie ceny nehnuteľnosti nie je znalecký posudok, a to podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tým pádom nie je dostačujúce pre potreby hypotekárnych bank, za účelom zriadenia hypotekárneho úveru, pre tento účel je potrebný výlučne znalecký posudok. Súdneho znalca Vám radi odporučíme.

Určenie ceny nehnuteľnosti je 3 až 4 krát lacnejšie ako znalecký posudok, je vyhotovené štandardne v dvoch origináloch.

Garantujeme Vám doručenie do 24 hodín od osobnej obhliadky nehnuteľnosti.

Na ceny nehnuteľnosti vplýva množstvo psychologických, faktických a iných všeobecných faktorov, podľa ktorých určujeme cenu nehnuteľnosti : lokalita – jej povesť / susedstvo, bezpečnosť, okolie, dostupnosť a občianska vybavenosť, dispozičné riešenie a stav rekonštrukcie nehnuteľnosti, okolitá hlučnosť, svetlosť-orientácia nehnuteľnosti podľa svetových strán, vek nehnuteľnosti, dané poschodie, balkón, loggia, terasa, pivnica, výťah, zateplenie, mesačné náklady, právne vady ako napr. „povolené a nepovolené“
ťarchy, v prípade pozemku investičný predpoklad na základe jeho lokality v blízkom extraviláne obce, šírka pozemku, príjazdová cesta, dostupnosť inžinierskych sietí a mnoho iných faktorov, porovnávanie cien nehnuteľností, sledovanie cenových máp, sledovanie pomeru ponuky a dopytov.